Euroopan komission selvitys: suomalaisten ICT-osaamisessa vakavia puutteita


0

Eurooppalaisista ICT-alan työntekijöistä vain 23 prosentilla on tarvittavat valmiudet työhönsä. Suomessa tilanne on vielä hieman huonompi. Tämä ilmenee Euroopan komission teettämästä selvityksestä eurooppalaisten ICT-ammattilaisten osaamistasosta.

Asiantuntijat arvioivat, että Euroopassa saattaa olla jopa 900 000 täyttämätöntä ICT-alan työpaikkaa vuonna 2020. Työmarkkinoilla on selvityksen mukaan ilmiselvä ja paheneva ongelma työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaamisessa. Työnantajat tarvitsevat uudelleen- tai täydennyskoulutettua työvoimaa.

Raportin mukaan suomalaisista tekijöistä vain 22 prosentilla on tarvittavat valmiudet nykyiseen työhönsä. Lisäksi ala on yhä hyvin miesvaltainen. Tutkimukseen vastanneista vain 16 prosenttia oli naisia. Osuus oli korkeampi ainoastaan ICT-kouluttajissa, projektipäälliköissä ja digitaaliseen mediaan erikoistuneissa. Näissä rooleissa työskentelevistä neljännes oli naisia.

Suomalaiset digitaalisen median ammattilaiset ovat kuitenkin Euroopan priimaa. Heillä oli kaikilla osa-alueilla eurooppalaista keskiarvoa parempi osaamistaso. Sen sijaan suomalaiset ICT-konsultit ja tietohallintojohtajat eivät selvityksessä loista. Heistä prosentilla on tutkimuksen mukaan työhän vaadittava osaamistaso.

Raportin mukaan alan työvoiman ikärakenne painottuu hieman liikaa vanhempiin työntekijöihin, ja Suomen klusterin tulisi ahkerammin houkutella nuoria. Keskeinen ero eurooppalaisiin kollegoihin on, että suomalaiset ICT-työntekijät työskentelevät keskimäärin suuremmissa organisaatioissa ja heillä on hieman alhaisempi koulutustaso.

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisten TIVIA ry:n toiminnanjohtaja Robert Serénin mukaan selvityksestä ei kuitenkaan kannata tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Tutkimuksessa käytettiin e-Competence Benchmark -kyselyä. Testin tarkoitus on olla ensimmäinen yhteismitallinen väline ICT-ammattilaisten osaamistason vertailemiseen eri Euroopan maiden välillä.

Kyselyyn osallistui yli 2200 ICT-alan ammattilaista 28 maasta. Suomalaisia vastaajia oli 356.


Like it? Share with your friends!

0
Reverberati0n

Mato78.com perustettiin vuonna 2006. Sivusto kattaa digiajan ihmeitä teknologian, viihteen, tieteen ja pelaamisen saralta. Sivuston tehtävänä on tarjota uutisia uutuuksista ja arvosteluja sekä tietoa erilaisista digiajan tuotteista.