Näkövammaisten liitto on huolissaan näkövammaisten itsenäisen elämän mahdollisuuksista


0

Näkövammaisten liitto on huolissaan näkövammaisten itsenäisen elämän mahdollisuuksien kaventumisesta liikkumistaidonohjaajien koulutuksen supistuessa. Omat vaaransa piilevät myös ammatillisen koulutuksen tutkintouudistuksessa ja sote-uudistuksessa. Uhkana on, että näkövammaiset ihmiset suljetaan tulevaisuudessa omiin koteihinsa.

Näkövammaisen ihmisen keskeinen arkea rajoittava tekijä on liikkumisen vaikeus. Liikkumisen tueksi näkövammainen voi saada omien tarpeidensa mukaan liikkumistaidon ohjausta, joka luo edellytykset turvalliseen ja itsenäiseen liikkumiseen, työssä käymiseen, opiskeluun, asioiden hoitamiseen ja aktiiviseen vapaa-aikaan.

Kun itsenäisen liikkumisen perustaidot, kuten valkoisen kepin käyttö, ovat hallussa, näkövammainen voi laajentaa niiden antamaa hyötyä ottamalla avukseen koho- ja sanakarttoja sekä erilaisia teknisiä apuvälineitä, esimerkiksi älypuhelimen navigointisovelluksia.

Näkövammaisten liikkumistaidonohjaajan koulutusta Suomessa tarjoaa vain Espoossa sijaitseva Keskuspuiston ammattiopiston Arlan toimipiste. Koulutus on osa näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkintoa. Syksyllä 2016 Arlan toimipisteessä kustannussäästöjen nimissä tehdyt henkilöstöleikkaukset ovat uhka näkövammaisten liikkumistaidonohjaajien koulutukselle. Näkövammaistaitojen ohjaajan koulutukseen sisältyvää liikkumistaidon ohjausta opettaa tällä hetkellä vain yksi opettaja ja tulevaisuus on auki.

Ammatillisen koulutuksen reformissa tutkintoja yhdistetään ja niiden sisältöjä uudistetaan. Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto lakkaa itsenäisenä tutkintona ja on jatkossa osa laajempaa kuntoutukseen ja ohjaukseen liittyvää erikoisammattitutkintoa. Tässä kohdassa on näkövammaisten liikkumistaidonohjaajien koulutuksen jatkumisesta ja laadusta huolehdittava erityisen tarkasti. Kaikki uudistuvat ja uudet tutkinnot on tarkoitus ottaa käyttöön 1.1.2019 mennessä.

Sote-uudistuksessa ja vammaislainsäädännön uudistamisessa on varmistettava, että näkövammaiset saavat tulevaisuudessakin tarvettaan vastaavan määrän liikkumistaidon ohjausta päteviltä ohjaajilta.

Jokaisen suomalaisen on voitava liikkua itsenäisesti mahdollisuuksiensa mukaan. Jos näkövammaisten liikkumistaidonohjaajien koulutusta ei lisätä ja laatua varmisteta, seuraukset näkyvät suoraan näkövammaisten ihmisten elämänhallinnassa. Pahimmillaan syrjäytymisriski lisääntyy ja sen kautta yhteiskunnalle aiheutuu lisäkustannuksia.


Like it? Share with your friends!

0
Reverberati0n

Mato78.com perustettiin vuonna 2006. Sivusto kattaa digiajan ihmeitä teknologian, viihteen, tieteen ja pelaamisen saralta. Sivuston tehtävänä on tarjota uutisia uutuuksista ja arvosteluja sekä tietoa erilaisista digiajan tuotteista.