Kategoriat
Verkko

DNA, Ericsson ja Erillisverkot testasivat viranomaispalveluiden priorisointia 4G LTE -verkossa

DNA, Ericsson ja Erillisverkot testasivat miten kaupallinen LTE-verkko voi palvella turvallisuutta ja järjestystä ylläpitäviä viranomaisia tilanteissa, joissa viranomaistietoliikenteen sujuvuus täytyy turvata erityisin keinoin. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi videomuotoisen tilannekuvan jakaminen kriisipaikalta tai ryhmävideopuhelut. Testitapauksina käytettiin liikenteen dynaamista priorisointia ja liikenteen altapurkua.

Dynaaminen priorisointi tarkoittaa, että viranomaisliittymille taataan joustavasti se määrä kapasiteettia, jonka ne kulloisessakin tilanteessa tarvitsevat. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa, että viranomaisten liikenne käyttää samaa taajuuskaistaa kuin muutkin liittymät, mutta jos verkko kuormittuu, niin viranomaisliikenne saa kapasiteettia siten, että muun liikenteen kulkua rajoitetaan.

Altapurku toteutetaan tiputtamalla muuta liikennettä kokonaan pois kansalaisia turvaavan viranomaisliikenteen tieltä verkon poikkeuksellisessa kuormitustilanteessa. Altapurku on siis dynaamista priorisointia radikaalimpi toimenpide.

Priorisointia ja altapurkua toteutettaisiin niissä poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa yhtäaikaisen liikenteen määrä tukiaseman alueella ylittää sen kapasiteetin. Tällaisia poikkeustilanteita voi ilmetä esimerkiksi suurissa yleisötilaisuuksissa. Normaalitilanteissa viranomaiskäyttö ei heikennä muiden asiakkaiden kokemaa palvelun laatua millään tavalla.Viranomaisten dataliikenteen priorisoinnilla erityistilanteessa ei ole hätäpuheluiden läpimenoon heikentävää vaikutusta.

Viranomaispalveluiden testit tehtiin DNA:n kaupallisessa 4G LTE -verkossa 19.5.2017 yhdessä Ericssonin ja Erillisverkkojen asiantuntijoiden kanssa. Testeissä verrattiin viranomaisliittymän parametreillä olevien ja muiden liittymien käyttäytymistä verkon eriasteisissa ruuhkatilanteissa.

Kategoriat
Verkko

DNA ja Ericsson testasivat yhdessä 5G-teknologiaa

DNA ja Ericsson ovat testanneet uuden 5G-radiotekniikan mahdollisuuksia Kirkkonummen Jorvaksessa. 5G-teknologia mahdollistaa aikanaan langattomat yhteydet kokonaan uusissa sovelluksissa. DNA:n ja Ericssonin 5G-testissä Jorvaksessa on saavutettu radioyhteyden noin 20 Gbps:n siirtonopeus ja alle 3 millisekunnin viive.

5G viittaa viidennen sukupolven matkapuhelinverkkoihin tai langattomiin tiedonsiirtojärjestelmiin. Se tulee olemaan seuraava suuri kehitysvaihe nykyään käytössä olevan neljännen sukupolven matkapuhelinverkkojen jälkeen.

Uusia matkapuhelinsukupolvia on otettu käyttöön noin vuosikymmenen välein, alkaen ensimmäisestä sukupolvesta (NMT) vuonna 1981, aina neljänteen sukupolveen saakka vuonna 2012. Tämän perusteella viidennen sukupolven matkapuhelinverkkojen käyttöönotto olisi ajankohtaista 2020-vuosikymmenen alkuvuosina.

Laajamittainen viidennen sukupolven matkapuhelinverkkojen kehittäminen ja tekniikan standardisoiminen käynnistyi keväällä 2014. Euroopan Komissio ilmoitti vuonna 2013 ohjaavansa 50 miljoonaa euroa 2020-luvulla käyttöön otettavan 5G-tekniikan kehittämiseen.

Kategoriat
Yhteiskunta

Fortum ja Ericsson yhteistyöhön: Ericssonin datakeskuksen hukkalämpö lämmittää koteja

Ericssonin Kirkkonummella sijaitsevan datakeskuksen hukkalämpö lämmittää tulevaisuudessa kirkkonummelaisten ja espoolaisten koteja. Fortum ja Ericsson ovat solmineet yhteistyösopimuksen datakeskuksen hukkalämmön hyödyntämisestä kaukolämpönä. Kirkkonummen datakeskuksessa yhtiö harjoittaa verkkolaitteiden testausta.

Ericssonin datakeskuksesta saatava hukkalämpö on noin 20 prosenttia Kirkkonummen kaukolämpöverkon vuosittaisesta lämmöntarpeesta. Hukkalämpö vastaa noin 1000 omakotitalon vuosittaista lämmöntarvetta.
Ericssonin kanssa solmitussa sopimuksessa Fortum investoi Ericssonin tiloihin sijoitettaviin lämpöpumppuihin. Pumput jäähdyttävät Ericssonin datakeskusta ja niiden avulla talteen otettu hukkalämpö siirretään kaukolämpöverkkoon.

Ericssonin datakeskus tuottaa tällä hetkellä hukkalämpöä 10 000 – 15 000 megawattituntia vuodessa. Tähän saakka Ericsson on hyödyntänyt datakeskuksen hukkalämpöä oman kiinteistön käyttöön esimerkiksi käyttöveden lämmittämiseen. Lisäksi tähän saakka jäähdytyksessä on hyödynnetty ns. vapaajäähdytystä eli säiden salliessa ulkoilman kylmyys on hyödynnetty konesalin jäähdytyksessä. Kapasiteetin laajennus vuosina 2017 – 2018 kasvattaa lämpöpumpuilla talteen otettavan hukkalämmön määrän yli 20 000 megawattituntiin vuodessa.

Kategoriat
Tiede

Aalto-yliopistolle ja Ericssonille taajuusluvat 5G-tutkimus- ja kehityskäyttöön

Viestintävirasto on myöntänyt Aalto-yliopiston Tieto- ja tietoverkkotekniikan laitokselle sekä Oy L M Ericsson AB:lle radioluvat 5G:n tuotekehitykseen, tutkimukseen ja testaukseen. Testiluvat on myönnetty 3,5 GHz:n taajuusalueelle Otaniemeen Espooseen ja 15 GHz:n taajuusalueelle Kirkkonummen Jorvakseen.

Aalto-yliopiston testilupa mahdollistaa Tekesin rahoittaman TAKE5-testiverkko tutkimushankkeen (5th Evolution Take of Wireless Communication Networks) radiolähettimien käytön Otaniemessä. Ericssonin tutkimus keskittyy korkeampien taajuusalueiden ja leveämpien kanavanleveyksien hyödyntämiseen Jorvaksessa.