Kategoriat
Tabletit Tietokoneet

Liikkuva työ vaatii kestävää tietotekniikkaa – putoamiset ja vesi suurimmat vaarat

Liikkuva työ altistaa tietotekniikan rankoille olosuhteille, ja etenkin putoamiset ja veden aiheuttamat vahingot vaanivat laitteita. Rikkoontuneet laitteet tulevat kalliiksi – myös aiheuttamiensa työnseisausten takia.

Tyypillisimpiä syitä laitteiden rikkoutumiselle liikkuvassa työssä ovat laitteen putoaminen ja vesivahingot, eli uppoaminen veteen tai nesteen läikkyminen laitteen päälle, selviää Kaukomarkkinoiden suomalaisten yritysten IT-hallinnolle tekemästä kyselystä.

Laitteen rikkoutumisella voi olla myös kalliit seuraukset, sillä toimimattomat työvälineet tuovat laitteen hinnan ja huoltokustannusten lisäksi usein pitkän, tarpeettoman tauon työntekoon. Lähes puolet kyselyn vastaajista (44 %) kertoi työnseisauksen tällaisissa tapauksissa kestävän keskimäärin yli kaksi tuntia. Myös huollon odottelu vie aikaa – yleensä päivästä kahteen, joskus jopa pari viikkoa.

Yleisin laitteiden käytössä ilmaantunut ongelma oli kyselyn mukaan toimimattomat yhteydet (64 %). Tuttuja kiusoja ovat myös akkuongelmat (53 %) ja rikkoutuneet näytöt (44 %).

Leijonanosa kyselyn vastaajista (80 %) ilmoitti, että laitteita käytetään kylmässä ilmastossa, esimerkiksi ulkona pakkasessa. Lähes yhtä moni (78 %) kertoi laitteita käytettävän ulkona hanskat kädessä. Useimmat laitteista altistuvat myös tärinälle (64 %), pölylle (62 %) ja kosteudelle (47 %). Kaikki nämä olosuhteet asettavat kovia vaatimuksia laitteiden kestävyydelle. Siitä huolimatta Suomessa käytetään vielä enimmäkseen tavallisia, lujittamattomia laitteita.