Eettiset ohjeet

Mato78-sivusto ja kaikki sen alla toimiva toimituksen henkilökunta, freelancerit ja muut sivuston toimintaan liittyvät henkilöt toimivat alla esitettyjen eettisten ohjeiden mukaisesti tuottaessaan sisältöä sivustolle.

MAINOSTAMINEN

Sivuston toimintaa rahoitetaan pääasiallisesti mainoksilla. Sivuston mainospaikkojen myynnistä vastaa Fonecta Oy. Osana sivuston eettistä ohjeistusta olemme lisäksi päättäneet ettemme kirjoita tuotearvosteluita tai artikkeleita raha tai muita palkkioita vastaan.

Kaikki sivustolla julkaistut tuotearvostelut ja artikkelit perustuvat sivuston toimituksen kokemuksiin eivätkä tuotteita kehittävien, valmistavien, niitä myyvien tai mainostavien yritysten toivomuksiin tai mielipiteisiin.

Sivustolla esitetty sisältä saattaa sisältää kumppanuusohjelmien linkkejä, joista sivusto saattaa saada mahdollisen palkkion saadusta myynnistä koskien mahdollisesti myös tuotteita, joista sivustolla on saatettu kirjoittaa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta sivuston sisällöntuotantoon.

SIJOITTAMIEN

Sivuston toimintaan edellä mainitut henkilöt eivät saa omistaa, vaihtaa tai ostaa osakkeita yhtiöistä, joista sivustolla kirjoitetaan.

KILPAILUT

Ajoittain sivustolla järjestetään kilpailuja, arvontoja ja tuotteiden lahjoituksia sivuston lukijoille. Jokaista kilpailua ja siihen osallistumista silmällä pitäen julkaistaan mahdollisimman kattavat ja monipuoliset säännöt, jotka koskevat kaikkia kilpailuihin ja arvontoihin osallistuvia lukijoita. Tuotteita ei koskaan lahjoiteta tietyn yhtiön tai sen tuotteen mainostamiseksi.

MAHDOLLISET ETURISTIRIIDAT

Jokaisen sivuston sisällöntuotantoon osallistuvan henkilön puolison, kumppanin tai muun läheisen ihmisen työskennellessä jossain sivuston aihealueisiin liittyvässä yhtiössä, mainitaan se sisällöntuottajan henkilökohtaisessa kuvauksessa eli profiilissa sivustolla. Edellä mainitun lisäksi, sisällöntuotanton osallistuva henkilö ei kirjoita kyseisestä yhtiöstä tai sen tuotteista sivustolla.

TOIMITUKSEN MIELIPITEET

Sivuston sisällöntuottamisesta vastaavat yksilöt, jotka ovat vastuussa omista mielipiteistään tuottamassaan sisällössä. Kaikki mahdolliset sivuston artikkeleissa esitetyt mielipiteet ovat näiden yksilöiden henkilökohtaisia mielipiteitä eivätkä välttämättä edusta tai ole sivuston ylläpidon hyväksymiä mielipiteitä.